Skoči na vsebino

NOVICA

FRISCO 2.1: Začetek modernizacije in nadgradnje pregrade Vonarje

Podčetrtek, 12. september 2018 – V sredo, 12. septembra, je v Podčetrtku potekal uradni dogodek evropsko sofinanciranega projekta Frisco 2.1, ki poteka v sodelovanju Direkcije RS za vode in Hrvatske vode. V prihodnjih mesecih bosta partnerja izvedla modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje in tako poskrbela za manjšo poplavno ogroženost območja ob mejni reki Sotli.


S ciljem zagotavljanja manjše poplavne ogroženosti v porečju Solte so se v sredo, 12. septembra 2018, v Podčetrtku v sklopu projekta FRISCO 2.1 zbrali slovenski in hrvaški predstavniki državnih institucij za urejanje voda ter drugi gostje. Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode bosta v okviru bilateralnega evropskega projekta FRISCO 2.1 modernizirala in nadgradila pregrado Vonarje. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 €, od katerih 85 % financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 % naložbe pa predstavljajo lastna sredstva obeh partnerjev.

V okviru projekta bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Pregrada na mejni reki Sotli je bila v 80-ih letih prejšnjega stoletja zgrajena kot večnamenski mokri zadrževalnik za Vonarsko jezero in naj bi služila predvsem za zadrževanje visokih voda reke Sotle, za zagotavljanje vode za oskrbo s pitno vodo in za izboljšanje odtočnega sistema Sotle pri nižjih vodostajih. Danes pregrada Vonarje deluje kot suhi zadrževalnik visokih voda reke Sotle za manjše poplavne ogroženosti bližnjih naselij, kar želita partnerja zagotavljati tudi v prihodnje.

 

Po besedah direktorja Direkcije RS za vode Tomaža Prohinarja, bo s predvideno posodobitvijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, v prihodnjih mesecih vzpostavljena večja varnost in učinkovitost obratovanja, zagotovljen bo tudi učinkovit monitoring, vključno s seizmičnim opazovanjem v skladu z veljavno zakonodajo ob tem pa ohranile karakteristike in dimenzije pregrade.