Skoči na vsebino

NOVICA

Projekt »VIPava«

Projekt »VIPava« z naslovom Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).


Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline.

Partnerji v projektu so Zavod za ribištvo Slovenije (vodilni partner), Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Mestna občina Nova Gorica ter Občini Ajdovščina in Miren Kostanjevica.

 

V okviru projekta bo Direkcija RS za vode skupaj z ostalimi partnerji izvajala ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Direkcija RS za vode bo sodelovala pri vzpostavitvi pretočnosti rokava reke Vipave pri kraju Brje ter ureditvi kalov za dvoživke (laško žabo, velikega pupka in hribskega urha) in močvirskega krešiča. Sodelovala bo tudi pri izvedbi ukrepov za izboljšanje habitata za vidro, kar obsega vzpostavitev pretoka skozi trenutno zasuti rokav reke Vipave pri kraju Dolenje, vzpostavitev stalnega pretoka vode skozi Novakovo mlinščico ter preureditev štirih za vodne organizme neprehodnih enostopenjskih pregrad v kaskadne drče.

Vrednost projekta je dobrih 3,3 milijona evrov (3.337.144,00 EUR). Od tega bo 20 odstotkov sredstev prispevala Republika Slovenija, 80 odstotkov pa Evropska skupnost iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo trajal od 1.10.2017 do 31.11.2021.

 

Potek in aktivnosti projekta lahko spremljate na: https://www.projektvipava.si/