Skoči na vsebino

NOVICA

Transnacionalno upravljanje voda v Podonavju

Danes se bo v Bukarešti začelo prvo srečanje projekta DANUBE FLOODPLAIN, ki poteka v sklopu EU programa financiranja za spodbujanje transnacionalnega sodelovanja Interreg Danube Transnational Programme.

Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. Rezultati projekta bodo usmerjeni v dolgoročno ohranitev in obnovo poplavnih območij za zmanjšanje poplavne ogroženosti vzdolž Donave in njenih pritokov.