Skoči na vsebino

NOVICA

Poplavna območja Podonavja

Konec tedna se je v Bukarešti odvilo prvo srečanje projekta DANUBE FLOODPLAIN, ki poteka v sklopu EU programa financiranja za spodbujanje transnacionalnega sodelovanja Interreg Danube Transnational Programme.


Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju, s preventivnim obvladovanjem poplavnih tvegan,j ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. Rezultati projekta bodo usmerjeni v dolgoročno ohranitev in obnovo poplavnih območij za zmanjšanje poplavne ogroženosti vzdolž Donave in njenih pritokov.

 

Gre za srečanje 22-ih projektnih partnerjev iz 10-ih podonavskih držav, kamor spada tudi Slovenija, ki preko Direkcije RS za vode vodi tudi aktivnost z imenom Floodplain assessment on selected tributaries.

 

Pri tem projektu partnerji na Donavi ali njenih pritokih (ali na njihovih pritokih), opredelijo aktivna ali nekdanja ter potencialna poplavna območja, kjer bi lahko ob visokih vodah le-ta zastajala, s čimer bi bila zmanjšana poplavna nevarnost dolvodno. Hkrati pa se zasleduje cilj po čim boljšem ohranjanju naravnega okolja.

 

DRSV pri projektu sodeluje v več fazah. Med drugim vzpostavlja pilotno območje, ki bo v okolici Kostanjevice na Krki in tamkajšnjem Krakovskem gozdu. Pri tem bo DRSV preučila možnosti za dodatno dovajanje vode na območje Krakovskega gozda, s ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti  Kostanjevice na Krki in hkratnega doseganja boljšega stanja edinega nižinskega hrastovega gozda pri nas (Cuercus Robur), kakor tudi ostalih habitatov rastlinskih in živalskih vrst.