Skoči na vsebino

NOVICA

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave in pritokov na Odboru Vlade RS za gospodarstvo

Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 2. redni seji obravnaval eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor: "Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave in pritokov".

 
V veljavni načrt razvojnih programov 2018–2021 se je uvrstil nov projekt z nazivom Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave in pritokov, Danube Floodplain. Skupna vrednost projekta »Danube Floodplain« je 3.672.655,88 EUR z DDV (85%  prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj -ESRR in 15% je lastna udeležba). ESRR sredstva so pridobljena v sklopu programa INTERREG.


Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj, in sicer ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. Glavni cilji projekta so: izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij (razlivnih površin visokih voda); določitev prihodnjih aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj; izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave.  Rezultati projekta bodo usmerjeni v dolgoročno ohranitev in obnovo poplavnih območij za zmanjšanje poplavne ogroženosti vzdolž Donave in njenih pritokov. V Sloveniji bodo analizirana poplavna območja vzdolž Krke in kot eno izmed testnih območij projekta tudi Kostanjevica na Krki s Krakovskim gozdom, kjer bodo preučeni scenariji ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob upoštevanju okoljskih in družbenih ciljev in interesov deležnikov v prostoru. Pri izvedbi projekta bo vključenih dvaindvajset partnerjev iz podonavskih držav, vodilni partner je National Administration »Romanian Waters«.

 

Projekt se bo izvajal v obdobju med 2018 in 2020. Na strani Slovenije pri projektu sodeluje Direkcija RS za vode (DRSV).