Skoči na vsebino

NOVICA

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave in pritokov

Projekt DANUBE FLOODPLAIN ("Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž reke Donave in pritokov") je dočakal svoj uraden začetek s srečanjem, ki je potekalo 27. in 28. oktobra v Bukarešti. Udeležili so se ga tudi predstavniki Direkcije RS za vode, ki v projektu zastopajo partnerje Republike Slovenije.


Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj, ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. To lahko prispeva k mreži bolj ohranjenih in stabilnih vodnih ekosistemov, ki lahko predstavljajo prednosti za lokalno prebivalstvo, kakor tudi ublažijo različne človeške vplive in posledice vremenskih pojavov.
Projekt bo doprinesel tudi k boljšemu poznavanju integrativnega upravljanja z vodami skozi ohranjanje poplavnih območij, kombiniranje sive in zelene infrastrukture ter naravne zadrževalne ukrepe, ob vključevanju deležnikov, katerih sodelovanje je zelo pomembno z vidika načrtovanja in izvedbe.

Projekt, ki ga podpira Interreg Europe skozi Transnacionalni program Podonavje (DTP - Danube Transnational Programme), bo implementiran pri osemnajstih projektnih partnerjih in štirih pridruženih strateških partnerjih  iz desetih držav Podonavja (Nemčija, Avstrija, Češka republika, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Romunija).
Tokratno srečanje je bilo namenjeno projektnim partnerjem, ki so pregledali in dodelali načrtovane projektne naloge, ter se dogovorili za aktivnosti v obdobju prihodnjih šestih mesecev. Hkrati je bila organizirana delavnica za vključevanje deležnikov v projekt, tako v procesu načrtovanja, kakor tudi izvajanja predvidenih aktivnosti.


Več na: www.interreg-danube.eu/danube-floodplain