Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izzivi celostnega upravljanja voda

Na povabilo Slovenskega društva za zaščito voda je dr. Aleš Bizjak na Vodnih dnevih 2018, ki so potekali v Portorožu 18. in 19. 10. 2018, v uvodnem sklopu Voda – narava in okolje predstavil prispevek Izzivi celostnega urejanja voda.


Od uveljavitve pojma in področja celostnega upravljanja voda z Dublinskimi principi po konferenci v Riu (1992) so se gospodarske, socialne in okoljske okoliščine v državah, regijah in na svetovni ravni zelo spremenile. Kot odgovor na obseg in intenzivnost globalnih sprememb je bila v Združenih narodih enoglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj (2015) s 17 kompleksno povezanimi cilji trajnostnega razvoja. Med njimi Cilj 6, Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, močno temelji tudi na celostnem upravljanju voda. Vzporedno z Agendo 2030 so se vsaj v razvitem delu sveta razvile tudi nacionalne strategije trajnostnega razvoja – v Sloveniji je to Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017). Našteto je umestilo vodo še bolj v torišče prihodnjega razvoja družbe, celostno upravljanje voda pa pred nove izzive na vseh ravneh integracije in upravljanja voda, o čemer priča tudi prvo ovrednotenje Indikatorja 6.5.1. Stopnja implementacije celostnega upravljanja voda v državi v Sloveniji, izvedeno s prilagojeno participatorno metodo po metodologiji UNEP (2017).


Prispevek je osvetlil cilje, posledične obveznosti in nekatere strokovne vrzeli na področju celostnega upravljanja voda v Sloveniji, ki izhajajo iz določil trajnostnega razvoja UN Agende 2030 in cilja 6, prvega ovrednotenja Indikatorja 6.5.1. in pa Strategije razvoja Slovenije 2030 in bi jih bilo treba v bodoče strokovno nasloviti.