Skoči na vsebino

NOVICA

Izzivi celostnega upravljanja voda

Na povabilo Slovenskega društva za zaščito voda je dr. Aleš Bizjak na Vodnih dnevih 2018, ki so potekali v Portorožu 18. in 19. 10. 2018, v uvodnem sklopu Voda – narava in okolje predstavil prispevek Izzivi celostnega urejanja voda.


Od uveljavitve pojma in področja celostnega upravljanja voda z Dublinskimi principi po konferenci v Riu (1992) so se gospodarske, socialne in okoljske okoliščine v državah, regijah in na svetovni ravni zelo spremenile. Kot odgovor na obseg in intenzivnost globalnih sprememb je bila v Združenih narodih enoglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj (2015) s 17 kompleksno povezanimi cilji trajnostnega razvoja. Med njimi Cilj 6, Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri, močno temelji tudi na celostnem upravljanju voda. Vzporedno z Agendo 2030 so se vsaj v razvitem delu sveta razvile tudi nacionalne strategije trajnostnega razvoja – v Sloveniji je to Strategija razvoja Slovenije 2030 (2017). Našteto je umestilo vodo še bolj v torišče prihodnjega razvoja družbe, celostno upravljanje voda pa pred nove izzive na vseh ravneh integracije in upravljanja voda, o čemer priča tudi prvo ovrednotenje Indikatorja 6.5.1. Stopnja implementacije celostnega upravljanja voda v državi v Sloveniji, izvedeno s prilagojeno participatorno metodo po metodologiji UNEP (2017).


Prispevek je osvetlil cilje, posledične obveznosti in nekatere strokovne vrzeli na področju celostnega upravljanja voda v Sloveniji, ki izhajajo iz določil trajnostnega razvoja UN Agende 2030 in cilja 6, prvega ovrednotenja Indikatorja 6.5.1. in pa Strategije razvoja Slovenije 2030 in bi jih bilo treba v bodoče strokovno nasloviti.