Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv lastnikom opuščenih predmetov-opuščenih plovil

Direkcija Republike Slovenije za vode je danes objavila javni poziv lastnikom opuščenih predmetov-opuščenih plovil, da do konca leta ta odstranijo iz vodnega in priobalnega zemljišča Jernejevega kanala na območju Krajinskega parka Sečoveljske Soline.
Po tem roku bo v skladu z Odločbo Inšpektorata za okolje in prostor, opuščene predmete-plovila odstranila Direkcija RS za vode.

Javni poziv, Evidenca opuščenih predmetov - plovil in Odločba IRSOP so objavljeni na straneh Direkcije za vode: www.dv.gov.si in http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/ .