Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodna komisija za Savski bazen kot instrument miru in stabilnosti

Dr. Aleš Bizjak iz Direkcije RS za vode, se je na povabilo Geneva Water Hub udeležil mednarodne konference Vodna diplomacija: Grajenje mostov za trajen mir (Water Diplomacy: Building Bridges for Lasting Peace), ki so jo v okviru Ženevskega tedna miru (Geneva Peace Week) organizirali Geneva Water Hub, Univerza v Ženevi, s podporo Stalne misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov v Ženevi in še nekaterih drugih mednarodnih institucij.

 

V sklopu Vodna diplomacija v upravljanju in zaščiti vodnih virov (Water Diplomacy in the Management and Protection of Water Resources) je dr. Bizjak predstavil prispevek z naslovom: Mednarodna komisija za Savski bazen kot instrument miru in stabilnosti (International Sava River Basin Commission as an instrument of Peace nad Stability).
Okvirni sporazum o Savskem bazenu (Framework Agreement on the Sava River Basin), ki so ga leta 2002 v Kranjski gori podpisale Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Zvezna republika Jugoslavija, je prvi trajnostno razvojno usmerjen multilateralni sporazum po sprejetju Sporazuma o vprašanjih nasledstva med nekdanjimi republikami SFRJ leta 2001 (Agreement on Succession Issues). Sporazum je določil tudi ustanovitev Mednarodne komisije za Savski bazen, ki je ob asistenci tajništva komisije edino operativno multilateralno razvojno telo v regiji oziroma v mednarodnem porečju Save. V svetovnem merilu je zgled povojnega institucionalnega povezovanja in pospeševanje regionalnega trajnostnega razvoja v območju najbolj krvavih izmed jugoslovanskih vojn, ki so potekale v obdobju od 1991 do 1995. Ustanovitev in delovanje komisije prispeva k miru in stabilnosti v mednarodnem porečju Save in širše v regiji. V praksi že uveljavljeno čezmejno trajnostno upravljanje voda v Savskem bazenu potrjuje tudi kasneje razvite teze poročila A Matter of Survival Globalnega visokega panela za vodo in mir, ki deluje pod predsedovanjem dr. Danila Türka.


Skozi prispevek je avtor podrobneje predstavil zgodovinsko, ekonomsko in socialno ozadje regije od razpada SFRJ dalje ter proces in faze razvoja čezmejnega trajnostnega upravljanja voda v mednarodnem porečju Save kot primer dobre prakse: politični okvir za razvoj pobude, ki ga je omogočil Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo 1999 – 2008 (Stability Pact for Southeastern Europe), sprejetje Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu ter ustanovitev Mednarodne komisije za Savski bazen, tehnično krepitev komisije in tajništva, razvoj planskih in tehničnih dokumentov ter participatornega delovanja, pa tudi v zadnjem obdobju skupno čezmejno medsektorsko razvojno delovanje z razvojem finančnih shem in predlogi financiranja (Joint Plan of Actions for the Sava River Basin, 2017 in osnutek Sava – Drina River Corridor Integrated Development Programme, 2018).

 

Dr. Aleš Bizjak: Mednarodna komisija za Savski bazen kot instrument miru in stabilnosti, Konferenca Water Diplomacy: Building Bridges for Lasting Peace, Ženeva, 9. 11. 2018

 

Povezava na predstavitev