Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključek del na Paki v Šoštanju

V okviru rednih vzdrževalnih del se je v avgustu in septembru izvajalo odstranjevanje odvečnih naplavin iz reke Pake, ki je skozi Šoštanj regulirana. S čiščenjem se je izboljšala pretočna sposobnost vodotoka in posledično tudi zmanjšala poplavna ogroženost samega Šoštanja. Zaključek del si je direktor ogledal skupaj z županom občine Šoštanj Darkom Menihom, direktorjem občinske uprave Dragom Korenom in predstavnikom izvajalca javne službe Urošem Vogrincem.

Dela v vrednosti skoraj 180.000€ je izvajal koncesionar Hidrotehnik d.d. oz. zanj nominirani podizvajalec NIVO Eko d.o.o. 

 

S fotografij med deli se vidi količine naplavin, ki so se z leti nabrale in smo jih zdaj v celoti odstranili. Pod njimi se je pokazalo staro tlakovanje, ki se je izvajalo še na roke in z ročno klesanim kamenjem, brez uporabe betona.