Skoči na vsebino

NOVICA

Od projektov do prakse - SPARE

Dr. Aleš Bizjak se je na povabilo BOKU – IHG z Dunaja, vodilnega partnerja projekta SPARE – Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov , kot panelist in predstavnik opazovalca udeležil zaključne konference projekta, ki je potekala v Innsbrucku od 21. do 22. 11. 2018.


Tema panela so bile ekosistemske storitve kot načrtovalska kategorija varstvenega razvojnega načrtovanja in urejanja voda, nujnost artikulacije participatornih procesov, aktualnost vodne direktive, morebitne dileme revizije direktive v letu 2019 in pogled v naprej. Na panelu so bili podani tudi kratki zaključki delavnic, ki so bile izvedene kot del zaključne konference projekta.


Dr. Aleš Bizjak je povzel delo in zaključke delavnic Protection of Alpine River Ecosystem ter Integrated River Basin Management. V razširjeni diskusiji ob zaključni konferenci poudaril pomen temeljnih znanj iz 70' in 80' let, iz katerih izhajajo tudi pojmi sodobnega EU vodnega načrtovanja, kot sta ekosistemske storitve in zelena infrastruktura (vključujoč zelene in modre koridorje) kot njihova nosilka. Opozoril je na nujno povezovanje načrtovalskih kategorij na vseh ravneh vodnega načrtovanja, na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ter navedel vrzeli, predvsem na nacionalnih in EU ravni. Zavzel se je za obstoj vodne direktive tudi po letu 2019. Hkrati je opozoril, da vodna direktiva s skrbjo za stanje voda pomembno prispeva k celostnemu upravljanju voda, a le v delu tega zelo širokega pojma.

Projekt SPARE je sofinanciran iz programa Interreg Alpine Space. Vrednost projekta je 2.184.820 EUR, na njem pa sodeluje devet projektnih partnerjev iz območja Alp. Projekt poteka od 16. 12. 2015 do 15. 12. 2018. V petih državah obravnava pet pilotnih območij, v Sloveniji je to reka Soča. Slovenski partner projekta je Inštitut za vode Republike Slovenije, Direkcija RS za vode pa ima vlogo partnerja opazovalca. Več o projektu in zaključni konferenci na spletni strani projekta.

 

Panelisti so bili: Elisabeth Sötz (WWF Austria), Francizska Drasdo (Mestna uprava München), Markus Reiterer (generalni sekretar Alpske konvencije), Otto Pirker (Verbund AG) in Aleš Bizjak (Direkcija RS za vode).

 

Povezava na spletno stran projekta SPARE:

http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home


Povezava na film o projektu SPARE:

https://www.youtube.com/watch?v=JlJCjos2lDo&feature=youtu.be

 

Dr. Aleš Bizjak: Od  projektov do prakse (From Project to Practice) – panelna diskusija na zaključni konferenci projekta SPARE: Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov (Strategic Planning for Alpine Riverine Ecosystems – Integrating protection and development), Innsbruck, 21. – 22. 11. 2018


BOKU – IHG (University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management)

SPARE (Strategic Planning for Alpine Riverine Ecosystems – Integrating protection and development)