Skoči na vsebino

NOVICA

Čiščenje glavnega vodotoka Borovniščice

V novembru 2018 je po pridobitvi vseh mnenj pristojnih soglasodajalcev in soglasjem Upravne enote Vrhnika, koncesionar DRSV, podjetje Hidrotehnik d.d., opravilo čiščenje Borovnišnice. Dela so bila izvedena od mostu na cesti v Jele, do mostu preko Ljubljanske ceste. Gre za približno 1100 m glavnega vodotoka, kot je bilo predvideno v programu del »P-793/2017 Barje – čiščenje jarkov, maj 2017«, ki je nastal na podlagi rednih terenskih ogledov, ki jih izvaja koncesionar v okviru izvajanja javne službe urejanja voda. Na tem odseku je bilo posekanih približno 2500 m2 grmovja, približno 10 dreves, strojno so izkopali približno 750 m3 naplavin (gramoz, pesek) in vse odpeljali na lokalno deponijo, ki jo je zagotovila Občina Borovnica.

Na odseku je ribiška družina pred začetkom del odlovila ribji živelj.

Celotna vrednost naložbe je bila po projektu 16.102,78 € brez DDV.