Skoči na vsebino

NOVICA

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo

Objavljeno je javno naročilo za: Storitve obveščanja javnosti v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo«.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več na: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1004