Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek del v Jernejevem kanalu

Včeraj je bilo pridobljeno zadnje dovoljenje, s katerim je prižgana zelena luč za odstranitev  odpadnih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala in odvoz na ustrezno odlagališče v Avstrijo. Obvezna državna gospodarska javna služba na področju urejanja voda na območju izvajanja del in storitev čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda na celotnem območju Republike Slovenije -  VGP Drava Ptuj, bo tako v torek, 15. januarja pričela z odstranitvijo opuščenih plovil neznanih lastnikov iz kanala. Pred tem mora koncesionar lokacijo ustrezno pripraviti na pričetek del, ki si jih bodo ogledali tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in župan občine Piran Đenio Zadković.