Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Podatki o vodnih telesih površinskih voda

Direkcija RS za vode je objavila podatke o vodnih telesih površinskih voda, ki izhajajo iz Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 in Programa ukrepov upravljanja voda. Podatki o vodnih telesih površinskih voda zajemajo pregled splošnih podatkov o vodnih telesih površinskih voda, oceno ekološkega in kemijskega stanja vodnih teles površinskih voda, podatke o prisotnosti pomembnih obremenitev in pomembnih vplivov ter oceno verjetnosti doseganja okoljskih ciljev. Za posamezna vodna telesa površinskih voda so navedeni tudi okoljski cilj, ki so zanje določeni, roki za njihovo doseganje in ukrepi, ki so potrebni za doseganje okoljskih ciljev površinskih voda. Za vodna telesa površinskih voda je podana tudi informacija o prisotnosti območij s posebnimi zahtevami v skladu z načrtom upravljanja voda.

Podatki o vodnih telesih površinskih voda so dostopni preko Atlasa voda in preko publikacij po posameznih sektorjih območij DRSV.