Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in njenih pritokov

Direkcija Republike Slovenije za vode je danes v Kostanjevici na Krki izvedla predstavitev projekta Danube Floodplain, Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov. Gre za Interreg projekt - Donavski transnacionalni program - pri katerem Direkcija za vode sodeluje kot eden od dvaindvajsetih partnerjev iz desetih držav Podonavja. V okviru projekta je obravnavano pilotno območje Kostanjevice na Krki z okolico, ki je na nacionalni ravni določeno kot območje pomembnega vpliva poplav. Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave.

»Namen današnje predstavitve je čim boljše povezovanje in sodelovanje z deležniki, ki živijo ali delujejo na območju Kostanjevice na Krki,« je povedal direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, ki je vpetost lokalne skupnosti ocenil kot izredno pomembno in celo ključno. Na delovnem srečanju, ki ga je gostila Direkcija, so se tako zbrali predstavniki Občine Kostanjevica na Krki, Zavoda RS za varstvo narave, Uprave RS za zaščito in reševanje, Zavoda za ribištvo Slovenije, Krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, Regionalne razvojne agencije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in nekateri drugi zainteresirani deležniki.

Sogovorniki so se strinjali, da je projekt v tem okolju zelo dobrodošel, za njegov uspeh pa je ključno iskanje takih rešitev, ki bodo upoštevale tako deževna kot tudi sušna obdobja ter bogato biotsko raznovrstnost tega področja. Ugotovili so, da je ogroženost v Kostanjevici pereč problem, da je vključitev lokalne skupnosti ključnega pomena za uspešno realizacijo projekta in da je tudi varovanje naravnih poplavnih območij pomembno za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

»Tu, kjer smo danes, je problem visokih voda pogost in nekako smo prisiljeni živeti z njimi. Zato pozdravljamo odločitev države, da izbere našo lokacijo za piloten primer iskanja rešitev za zmanjševanje poplavne ogroženosti,« je povedal župan občine Kostanjevica na Krki Ladislav Petretič. 

Program ukrepov načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, ki ga izvaja Direkcija RS za vode, vsebuje preventivni protipoplavni ukrep z naslovom U2 - Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin visokih voda, ki je usmerjen v podrobnejšo identifikacijo, hidrološko in hidravlično preveritev ter vzpostavitev ključnih razlivnih površin visokih voda po posameznih porečjih. Med temi je tudi porečje Krke, na katerem se nahaja tudi območje pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki. »Obravnava pilotnega območja Kostanjevica na Krki v okviru projekta Danube Floodplain bo omogočila razvoj idejne rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti z ohranitvijo in obnovo naravnega poplavnega območja Krakovskega gozda in Šentjernejskega polja,« je še poudaril Prohinar.

V Podonavju se je obseg naravnih poplavnih območij zmanjšal za več kot dve tretjini površine, zlasti zaradi intenzivnejše rabe tal, regulacij rečnih strug in gradnje jezov. Posledično se je v zadnjih desetletjih vzdolž Donave in njenih pritokov ob nastopu katastrofalnih poplav povečala tudi poplavna ogroženost, poslabšalo stanje voda, poleg tega pa so se zmanjšali tudi obseg habitatov, raven biotske raznovrstnosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev, zato je izvajanje tovrstnih projektov, ki stremijo k izboljšanju nastale problematike, pomembno za nadaljnji trajnostni razvoj povodja.

Podatki o projektu:
Vrednost celotnega projekta je z DDV je 3.672.655,88 EUR (85 % ESRR in 15 % lastna udeležba).
Višina finančnih sredstev, predvidenih za Direkcijo RS za vode, znaša 278.810,56 EUR.
Delež sofinanciranja iz proračuna RS skladno s finančnim načrtom, za obdobje od junija leta 2018 do konca projekta v novembru leta 2020, znaša za Direkcijo RS za vode 41.821,58 EUR.
Projekt se izvaja v sodelovanju z Mednarodno komisijo za zaščito reke Donave (ICPDR).
Začetek izvajanja projekta je bil 1.6.2018, končal pa se bo predvidoma konec novembra 2020.
Glavni cilji projekta so: izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij (razlivnih površin visokih voda); določitev prihodnjih aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj; izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave. Preventivno obvladovanje poplavnih tveganj mora vsebovati usklajene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki bodo upoštevali tudi cilje vodne in habitatne direktive (vključitev ukrepov zelene infrastrukture ter naravnega zadrževanja voda).

Udeleženci predstavitve projekta so si danes tudi ogledali pilotno območje, sledila pa je delavnica na temo ekosistemskih storitev v izvedbi Marion Gelhaus z Aueninstitut-a iz Neuburga (Nemčija).