Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

DRSV v Ljubljani gosti strokovno srečanje na temo vrednotenja in obnove naravnih poplavnih območij Interreg projekta Danube Floodplain

Direkcija Republike Slovenije za vode 18. in 19. junija v Ljubljani organizira strokovno srečanje dvaindvajsetih partnerjev projekta Interreg Danube Floodplain (Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov) iz desetih držav Podonavja. Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave.

Direkcija kot nosilec ene od treh aktivnosti v delovnem sklopu prepoznavanja in vrednotenja naravnih poplavnih območij vzdolž pritokov Donave, koordinira delo desetih partnerjev iz Češke, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Romunije in Bolgarije. Pritoki (Krka v Sloveniji, Morava na Češkem, Tisa na Madžarskem in v Srbiji, Sava na Hrvaškem in v Srbiji, Desnatui v Romuniji in Yantra v Bolgariji) imajo namreč pomembno vlogo pri analiziranju naravnih poplavnih območij v Podonavju, še zlasti v kontekstu zagotavljanja celostnega pristopa k upravljanju voda in obvladovanju poplavne ogroženosti. Aktivnosti na pritokih Donave bodo prispevale k uporabnosti rezultatov in oblikovanih smernic tudi na manjših porečjih znotraj celotnega povodja Donave.

Glavni cilji projekta so izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij, določitev prihodnjih aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj, izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave.