Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«.
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.
Prijavitelji imajo čas za oddajo ponudb do 17. septembra. Več na: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1022 Načrtovane ureditve Etape 1 A se bodo izvajale na območju mestne občine Ljubljana in sicer ureditev Malega Grabna od izliva v Ljubljanico do Boklaškega jezu, ureditve na območju Kozarij ter gradnja razbremenilnik 6a in vse pripadajoče ureditve. Gradnja bo potekala tri leta. Z navedeno izvedbo načrtovanih ureditev se bo bistveno povečala poplavna varnost naseljenega JZ dela Ljubljane.