Skoči na vsebino

NOVICA

4. 4. 2017

2.kongres o vodah, 19. in 20. april 2017

Voda povezuje

V pripravi je 2. slovenski kongres o vodah, 2017, ki ga organizirajo nevladne strokovne organizacije Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Inženirska zbornica Slovenije ter druge javne in državne institucije. Dogodek je pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

 

Kongres o vodah bo dvodnevni dogodek, ki bo potekal v Podčetrtku, 19. in 20.  aprila 2017. V dveh dneh se bodo zvrstili številni domači in mednarodni strokovnjaki z različnih področij raziskovanja, načrtovanja, upravljanja in gospodarjenja z vodami. Predvidene so tudi ob-kongresne dejavnosti mladih iz UNESCO šol s svojim videnjem pomena vode za življenje in poznavanjem upravljanja voda: urejanje, raba, varstvo. Ob tej priliki bo izšla publikacija ob 20 letnici Vodnega detektiva mladih raziskovalcev, ki bodo prejeli nagrade za najbolj izvirne izdelke in projekte . 

 

Namen kongresa je povezati strokovnjake različnih strok, ki bodo državljankam in državljanom  podali svoja dognanja glede pomena nemotenega kroženja vode za vzdrževanje zdravega življenjskega okolja ter  upravljanja in gospodarjenja z vodami v Sloveniji. Cilj je vzpostavitev učinkovitega sistema za trajnostno upravljanje z vodnim potencialom Slovenije ter zagotavljanje poplavne varnosti.

 

Direkcija RS za vode se bo predstavila po tematskih sklopih. Predvideni so štirje tematski sklopi:  »Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda; »Upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru«; »Raba voda in vodni ekosistemi« ter »Vode in participacija javnosti pri soodločanju«.

 

Strokovni del kongresa se začne ob 9.30 z uvodnimi, vabljenimi predavanji. Predavatelji so: direktor Direkcije za vode Republike Slovenije Tomaž Prohinar, dr. Andrej Širca in dr. Lidija Globevnik,  prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo iz Univerze v Ljubljani in izr. prof. dr. Miha Brenčič. Spregovorili bodo o operativnih vidikih vzdrževanja vodotokov in vodnih objektov, o potrebi po zadrževanju vode in o vodnem krogu, o pomenu dolgoročno naravnane skrbi za vode z upoštevanje ekosistemov in družbenega razvoja ter o podzemnih vodah, ki je slovenski glavni vir za pitno vodo. Poudarjena bo skrb po varstvu vodnih virov in uravnoteženju s potrebami za prostorski razvoj in rabo vode za pridobitno dejavnost. Dotaknili se bomo v ustavo zapisane pravice do pitne vode in spregovorili o tem kakšni izzivi nas čakajo v prihodnosti v zvezi s tem. Uvodna predavanja bodo izhodišča za razpravo na okrogli mizi, ki bo sledila ob 12.00. Vodil jo bo  Igor E. Bergant.

 

Več na spletni povezavi: http://www.kongresvode2017.si/