Skoči na vsebino

NOVICA

13. 7. 2017

Soča v Trenti v fazi urejanja

Soča pri Končarjevem žlebu v Trenti v fazi urejanja; foto: I.P.

Soča pri Končarjevem žlebu v Trenti pred posegom

Na strugi Soče pri vtoku Končarjevega žleba v Trenti potekajo sanacijska dela zaradi erozijske zajede na levi in desni brežini. V osrednjem delu struge pa je nastala večja sipina. Obe erozijski zajedi sta nastali že pred leti. Leva brežina je bila zavarovana z jezbicami iz kamna, ki pa so jih visoke vode odnesle. S sanacijskimi deli se bo najprej vzpostavila nova os struge, ki bo potekala v osrednjem delu čez sipino in bo hidravlično za vodo bolj ugodna. Obe erozijski zajedi se bosta zasuli in utrdili z jezbicami, ki bodo vodo držale v osrednjem delu struge. Leva brežina se bo ozelenila.

 

Dela se bodo zaključila v septembru mesecu 2017.