Skoči na vsebino

NOVICA

22. 9. 2017

Ureditev vodne infrastrukture na Kamniški Bistrici

Prikaz sanacije enega odseka na Kamniški Bistrici; foto: V.Vogrinčič

Končana so dodatna dela urejanja voda na območju srednje Save. Gre za investicijski projekt, ki zajema dve območji sanacije prečnih objektov vodne infrastrukture (talni ter stopenjski ustalitveni pragovi) na Kamniški Bistrici. Dela so izvedena na območju med Domžalami in Virom, na odseku od mostu regionalne ceste Ljubljana-Celje do železniškega mostu Količevo (obnova sedmih pragov) ter na območju gorvodno od Kamnika pri bivši Kemijski industriji Kamnik (en prag) in zadrževalnik Drtijščica - obnova hidromehanske opreme. Za obe območji je značilen gost niz prečnih objektov, ki zagotavljajo vzdolžno stabilnost struge, s katero je neposredno povezana tudi stabilnost obeh brežin. Vrednost naložbe je 500 tisoč evrov.