Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč


Direkcija Republika Slovenije za vode kot upravljavec voda v Sloveniji ugotavlja, da se zaradi naravnih nesreč (vetroloma, poplav, žledoloma…), na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa ter ostala...
Leški potok, foto: M.K.

Ministrica Irena Majcen na ogledu izvedenih protipoplavnih ukrepov v Posavju


Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je z direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem ogledala izvedene protipoplavne ukrepe v Kostanjevici, Krški vasi, Malencah in HE Mokrice. Pri ogledu protipoplavnih del v...

Odobren čezmejni projekt — obnova pregrade Vonarje


V okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška za obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih je Odbor za spremljanje tega programa, ki je zasedal 28. novembra 2017 v Dobrni, odobril projekt pod...
Pregrada Vonarje, foto: A. Kolar

Predstavitev ureditve Grušoveljskega jezu


Ljubljana, 27. 11. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila predstavitve sanacije Grušoveljskega jezu na Savinji, ki ga je v okviru sanacijskih del na Savinji obnovila Direkcija RS za vode. Jez se nahaja...

Evropska sredstva za prvo fazo projekta protipoplavne ureditev porečja Gradaščice


Ljubljana, 23. november 2017 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Protipoplavna...
Gradaščica, foto A. Kolar

Sanacija poplav na območju pritokov Savinje v Občini Hrastnik


Hrastnik, 22. 11. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je ogledala na območju Jepihovca in Turja izvedena sanacijska dela na objektih vodne infrastrukture po neurjih s poplavami v juniju in avgustu 2016 na...
Urejena struga Jepihovca; foto V.V.

Zaključena II. faza del na hudourniku Tribušak


Na hudourniku Tribušak v Šempasu je zaključena II. faza obnove poškodovanih brežin zaradi poplavnih dogodkov. Poplavljanje stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, poškodbe vodne infrastrukture ter erozija dna in brežin je...