Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

DRSV v Ljubljani gosti strokovno srečanje na temo vrednotenja in obnove naravnih poplavnih območij Interreg projekta Danube Floodplain


Direkcija Republike Slovenije za vode 18. in 19. junija v Ljubljani organizira strokovno srečanje dvaindvajsetih partnerjev projekta Interreg Danube Floodplain (Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah


V javni obravnavi je Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si. Več na: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredi...

Dogodek »Spoznajte VIPavo«


Direkcija RS za vode je skupaj s partnerji projekta »VIPava«, Zavodom za ribištvo RS (vodilni partner), Zavodom RS za varstvo narave in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, sodelovala pri izvedbi dogodka...

Dan Save


Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija obeležujejo prvi junij kot Mednarodni dan Save od leta 2007. Od skupno 947 km, je kar 221 km teče skozi Slovenijo in velja za najdaljšo slovensko reko. Reka ima hudourniški...

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih


Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja...

Grevislin dobil novega pridruženega partnerja


Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah = GREVISLIN. Projekt je namenjen krepitvi učinkovitega upravljanja voda in razvoja zelene infrastrukture na čezmejnih porečjih,...

Srečanje delovne skupine za upravljanje voda v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR RBM EG)


V četrtek in petek (16. in 17.5.) je bilo v Ljubljani srečanje ekspertne delovne skupine za upravljanje voda, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave.