Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Podpisana pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki


Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je z županom mag. Markom Diacijem in izvajalcem del podpisala pogodbo za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob Voglajni s pritoki v Šentjurju. V okviru izvedbe te faze bo izveden...

Predstavitev projekta goMURra


Čezmejno upravljanje mejne Mure in obvladovanje poplavne ogroženosti
Foto: PR Mag. Trumler

Začetek uporabe Gradbenega zakona


Obveščamo vas, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon, ki dosedanja soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje, izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na posebne...
Graditev, foto: A. Kolar

Svetovni dan Zemlje - 22.april


Prenehajmo onesnaževati morje, reke in jezera!

Podpis sporazuma in pogodbe za protipoplavne ukrepe v Majšperku in Zrečah


Majšperk in Zreče, 9. 4. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je skupaj z direktorjem DRSV Tomažem Prohinarjem in z županjo Občine Majšperk dr. Darinko Fakin podpisala Sporazum o sofinanciranju projekta...
Podpis sporazuma z županjo majšerka

Ob svetovnem dnevu voda


Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1993 za Svetovni dan voda določila 22. marec. Namen tega dne je opozarjati, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je...

V vodnem katastru posodobljeni podatkovni sloji hidrografije


V vodnem katastru so od 10. 3. 2018 (ne glede na izpisani stari datum, ki se nanaša na celotno zbirko podatkov) na voljo novi podatkovni sloji hidrografije v zbirki podatkov o površinskih vodah, ki so predmet javne razgrnitve....