Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

FRISCO 2.1: ZAČETEK MODERNIZACIJE IN NADGRADNJE PREGRADE VONARJE


Podčetrtek, 12. september 2018 – V sredo, 12. septembra, je v Podčetrtku potekal uradni dogodek evropsko sofinanciranega projekta Frisco 2.1, ki poteka v sodelovanju Direkcije RS za vode in Hrvatske vode. V prihodnjih mesecih...

Predstavniki evropske pobude JASPERS na obisku


Direkcija RS za vode se te dni pospešeno pripravlja na enega največjih projektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki bo potekal na celotnem porečju Savinje (cca 1.900 km2). Glede na obsežnost in zahtevnost projekta ter...

Predstavitev mednarodnega projekta " Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje"


Podčetrtek, 12. september 2018 - uradno srečanje slovenskih in hrvaških partnerjev mednarodnega projekta Frisco 2.1 - "Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje".   Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg...

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov


Junija 2018 smo skupaj z 21 partnerji iz desetih držav začeli izvajati projekt »Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries« (akronim Danube Floodplain) v sklopu EU programa...
Donava, največja reka osrednjega in jugovzhodnega dela Evrope

Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka


Občina Apače, Direkcija Republike Slovenije za vode in Geološki zavod Slovenije so 22. 8. 2018 podpisali Poslovnik pilotne ovodentive Enasjtmlinskega potoka na Apaškem polju. Pilotna ovodenitev je potrebna za presojo izvedljivosti...

Začetek uporabe Gradbenega zakona


Obveščamo vas, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon, ki dosedanja soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje, izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na posebne...
Graditev, foto: A. Kolar

Svetovni dan Zemlje - 22.april


Prenehajmo onesnaževati morje, reke in jezera!