Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

21. 3. 2017Sporočilo za javnost

22. marec - Svetovni dan voda 2017: "Ne uničujmo voda"

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila zato, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega...

16. 3. 2017Sporočilo za javnost

Posvet o novelaciji aglomeracij za Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Ljubljana, 15. 3. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode (DRSV) in s podporo GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva včeraj organiziralo posvet o novelaciji aglomeracij za Operativni...

2. 2. 2017Sporočilo za javnost

Srečanje DRSV pri Varuhinji človekovih pravic

Ljubljana, 2. 2. 2017. Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar se je udeležil srečanja z Varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in nevladnimi organizacijami. Direktor je ob tej priložnosti skupaj s...

10. 1. 2017Sporočilo za javnost

Napovedi za plačilo vodnega povračila in koncesnine za vodno pravico

31. januarja 2017 poteče rok za oddajo napovedi za plačilo vodnega povračila in napovedi za plačilo koncesnine, zato vse zavezance pozivamo, da pri Direkciji RS za vode pravočasno vložijo napoved za leto 2016. Registrirani...

22. 12. 2016Sporočilo za javnost

Direkcija RS za vode po prvem letu delovanja

Direkcija RS za vode je z operativnim delom pričela prvega januarja 2016. Glede na to, da  delujemo kot nova institucija komaj leto dni, smo se odločili, da  vam ob koncu leta predstavimo naloge, ki smo si jih...

14. 12. 2016Sporočilo za javnost

Izvedena dela na območju porečja reke Drave

Na podlagi pripravljene in  potrjene investicijske dokumentacije  so bila dodeljena sredstva za izvajanje dodatnih vzdrževalnih del  na območju porečja reke Drave. Takoj se je začelo z izvajanjem del za vzdrževanje...

14. 12. 2016Sporočilo za javnost

Sanacija obstoječe vodne infrastrukture na Savi v Šentjakobu

Drča na Savi v Šentjakobu pod avtocestnim mostom je pomemben objekt vodnogospodarske infrastrukture, ker ohranja niveleto dna struge na določenem nivoju, in s tem varuje pribrežne površine pred usadi in oba mostova nad drčo...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran