Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Podpis sporazumov o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov z občinama Šmartno ob Paki in Laško


Ljubljana, 21. 5. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar sta z župani Občin Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in Občine Laško Francem Zdolškom podpisala sporazuma o...

Prenovljen Atlas voda


Na Direkciji RS za vode smo izdelali popolnoma prenovljen spletni pregledovalnik Atlas voda. Je prvi javno objavljen spletni pregledovalnik, ki je vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku (DRO). V prenovljenem Atlasu voda so...

Podpis pogodbe za izvedbo gradbenih del na reki Meži na Ravnah in Prevaljah


Ljubljana, 7.5.2018 - V prostorih Direkcije RS za vode je potekal podpis pogodbe za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke...

Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta GoMURa


Vitanje, 26.4. 2018 - Na Občini Vitanje sta direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, po pooblastilu ministrice Alenke Smerkolj...

Svetovni dan Zemlje - 22.april


Prenehajmo onesnaževati morje, reke in jezera!

Podpis sporazuma in pogodbe za protipoplavne ukrepe v Majšperku in Zrečah


Majšperk in Zreče, 9. 4. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je skupaj z direktorjem DRSV Tomažem Prohinarjem in z županjo Občine Majšperk dr. Darinko Fakin podpisala Sporazum o sofinanciranju projekta...
Podpis sporazuma z županjo majšerka

Ob svetovnem dnevu voda


Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1993 za Svetovni dan voda določila 22. marec. Namen tega dne je opozarjati, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je...