Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Druga javna razprava o določitvi vodnih zemljišč podaljšana do 30. marca 2018


Ljubljana, 15. 3. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje drugo javno razpravo o predlogu določitve vodnih zemljišč in obnovljeni hidrografiji. MOP je drugo javno razpravo pričel 7....

Odobren čezmejni projekt GoMURa


V okviru 5. zasedanja Odbora za spremljanje programa sodelovanja Interreg - Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 6. in 7. marca 2018 v kraju Riegersburg na avstrijskem Štajerskem, so člani odbora odločali  o administrativni...
Brod čez Muro pri Sladkem vrhu, foto: A. Kolar

V vodnem katastru posodobljeni podatkovni sloji hidrografije


V vodnem katastru so od 10. 3. 2018 (ne glede na izpisani stari datum, ki se nanaša na celotno zbirko podatkov) na voljo novi podatkovni sloji hidrografije v zbirki podatkov o površinskih vodah, ki so predmet javne razgrnitve....

Druga javna predstavitev predloga določitve vodnih zemljišč


Ljubljana, 16. 2. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes v okviru druge javne razprave o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda ter obnove podatkov hidrografije predstavilo drugi predlog določitve...

Prenovljen spletni portal eVode in vzpostavljen vodni kataster


Prenovljen je spletni portal eVode, ki predstavlja skupno vstopno točko do različnih podatkovnih zbirk (vključno z vodnim katastrom in brezplačnimi podatki, posneti s tehnologijo LIDAR), strokovnih podlag, preteklih in tekočih...
Vode, foto: A. Kolar

Napoved za plačilo vodnega povračila in koncesnin


Imetniki vodnih pravic, ki so zavezanci za plačilo vodnega povračila, morajo do 31. 1. 2018 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila za leto 2017. Koncesionarji morajo podatke za izračun koncesije...
Jez pred HE Fala, foto: A. Kolar

Podpis pisma o nameri o ureditvi zadrževalnika Vogršček


Šempeter pri Gorici, 5. 1. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan sta s predstavniki lokalnih skupnosti, v katerih leži namakalni razvod Vogršček,...
Pregrada Vogršček