Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Investicijsko vzdrževalna dela na območju Kostanjevice na Krki


Zaključila so se investicijsko – vzdrževalna dela na reki Krki, v območju Kostanjevice na Krki. Dela so zajemala odvzem naplavin, sanitarni posek odvečne zarasti, sanacijo večje zajede in popravilo obstoječih zavarovanj na...

Izvedena dela na območju zgornje Save


Sanacija zajed odseka Save Dolinke pri Mojstrani in struge v Hrastnici 

Obnovljen zadrževalnik Pikolud


V okviru ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na območju Nove Gorice in Gorice v Italiji je bil obnovljen zadrževalnik Pikolud, ki varuje urbano območje Nove Gorice in Gorice pred visokimi vodami.  ...

Urejena struga hudourniškega potoka Boka v sotočju s Sočo


Boka je potok z izrazitim hudourniškim značajem in izredno veliko transportno sposobnostjo sedimentov. V povirju Boke je zaradi konfiguracije terena večje število aktivnih erozijskih žarišč, ki Boko napajajo z naplavinami-gramozom...

Struga reke Rinže očiščena in sanirana


Kočevje, 9.11.2016. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vlade RS v JV Sloveniji obiskala Občino Kočevje. S sodelavci DRSV si je ogledala tudi izvedena sanacijska dela struge reke...