Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Podpisana pogodba za strateški projekt Frisco 2.1 za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle


Posodobitev in nadgradnja pregrade Vonarje

Prizadevanja za zmanjšanje poplavne ogroženosti 2017-2018


Konec leta je čas, ko se ozremo na uspehe iztekajočega se leta in se hkrati zremo naprej v leto, ki prihaja. Za vse, ki spremljate delo Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), smo zbrali pomembnejše dogodke na področju...
Prenovljeni Grušoveljski jez, foto: U. Vogrinc

Projekt "ViPava"


Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,3 mio €. Od tega bo 20 odstotkov sredstev...

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč


Direkcija Republika Slovenije za vode kot upravljavec voda v Sloveniji ugotavlja, da se zaradi naravnih nesreč (vetroloma, poplav, žledoloma…), na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa ter ostala...
Leški potok, foto: M.K.

Ministrica Irena Majcen na ogledu izvedenih protipoplavnih ukrepov v Posavju


Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je z direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem ogledala izvedene protipoplavne ukrepe v Kostanjevici, Krški vasi, Malencah in HE Mokrice. Pri ogledu protipoplavnih del v...

Odobren čezmejni projekt — obnova pregrade Vonarje


V okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška za obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih je Odbor za spremljanje tega programa, ki je zasedal 28. novembra 2017 v Dobrni, odobril projekt pod...
Pregrada Vonarje, foto: A. Kolar