Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Začetek uporabe Gradbenega zakona


Obveščamo vas, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon, ki dosedanja soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje, izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na posebne...
Graditev, foto: A. Kolar

Predstavitev projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Drave


25. 5. 2018 - Ravne na Koroškem. Direkcija RS za vode je v okviru izvajanja kohezijskih projektov, namenjenih zmanjšanju poplavne ogroženosti,  predstavila projekt Drava II. faza, območje Meže z Mislinjo, ki se bo pričel...

Podpis sporazumov o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov z občinama Šmartno ob Paki in Laško


Ljubljana, 21. 5. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar sta z župani Občin Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in Občine Laško Francem Zdolškom podpisala sporazuma o...

Prenovljen Atlas voda


Na Direkciji RS za vode smo izdelali popolnoma prenovljen spletni pregledovalnik Atlas voda. Je prvi javno objavljen spletni pregledovalnik, ki je vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku (DRO). V prenovljenem Atlasu voda so...

Podpis pogodbe za izvedbo gradbenih del na reki Meži na Ravnah in Prevaljah


Ljubljana, 7.5.2018 - V prostorih Direkcije RS za vode je potekal podpis pogodbe za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta "zagotovitev poplavne varnosti in zagotovitev stabilnosti struge reke...