Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Čiščenje glavnega vodotoka Borovniščice


V novembru 2018 je po pridobitvi vseh mnenj pristojnih soglasodajalcev in soglasjem Upravne enote Vrhnika, koncesionar DRSV, podjetje Hidrotehnik d.d., opravilo čiščenje Borovnišnice. Dela so bila izvedena od mostu na cesti v...

FRISCO 2.1 objavljena je spletna stran projekta


V okviru projekta Frisco 2.1., katerega cilj je čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje, je nastala pregledna spletna stran, ki je obljavljena v slovenskem, hrvaškem in...

Od projektov do prakse - SPARE


Dr. Aleš Bizjak se je na povabilo BOKU – IHG z Dunaja, vodilnega partnerja projekta SPARE – Strateško načrtovanje in usklajevanje na področju ohranjanja in obnove alpskih rečnih ekosistemov , kot panelist in predstavnik opazovalca...

Uvrščanje negradbenih trajnostnih ukrepov v načrt urejanja porečij


V četrtej, 22. novembra je v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM v Ljubljani, potekala Okrogla miza z naslovom: Uvrščanje negradbenih trajnostnih ukrepov v načrt urejanja porečij s poudarkom na protipoplavni varnosti in primerih...

Letošnji dan Slovenske hrane poudarja pomen kakovosti tal za zdravo in varno hrano


Tretji petek v novembru, letos 16. novembra, smo sedmič obeleževali dan slovenske hrane, ki ga je vlada razglasila leta 2012. Na ta dan poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (letos že osmi po vrsti), ko imajo otroci v...

Zaključek del na Paki v Šoštanju


V okviru rednih vzdrževalnih del se je v avgustu in septembru izvajalo odstranjevanje odvečnih naplavin iz reke Pake, ki je skozi Šoštanj regulirana. S čiščenjem se je izboljšala pretočna sposobnost vodotoka in posledično tudi...

Mednarodna komisija za Savski bazen kot instrument miru in stabilnosti


Dr. Aleš Bizjak iz Direkcije RS za vode, se je na povabilo Geneva Water Hub udeležil mednarodne konference Vodna diplomacija: Grajenje mostov za trajen mir (Water Diplomacy: Building Bridges for Lasting Peace), ki so jo v okviru...