Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Jernejev kanal očiščen opuščenih plovil neznanega lastnika


Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Območna enota Koper, je oktobra 2018 v Jernejevem kanalu evidentiral 25 opuščenih potopljenih, delno potopljenih in delno plavajočih plovil. Na tej osnovi je pripravil Odločbo, po...

Podatki o vodnih telesih površinskih voda


Direkcija RS za vode je objavila podatke o vodnih telesih površinskih voda, ki izhajajo iz Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za...

Odstranjevanje opuščenih plovil neznanega lastnika se je začelo


Danes je Direkcija RS za vode (DRSV) začela z odstranjevanjem opuščenih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala. Gre za napovedan ukrep, ki sledi Pozivu, s katerim je na podlagi Odločbe Inšpekcije RS za okolje in prostor...

Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo


Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2019 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem...
Slap Bena, foto: B. Rogelj

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Skupna...
Logotip Poplavna varnost Železnikov