Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Zasedanje Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo


V Droboljah ob Baškem jezeru v Avstriji je od 23. do 25. 5. 2019 potekalo 28. redno zasedanje Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo. S strani Direkcije RS za vode sta se dogodka udeležila mag. Mateja Klaneček, vodja...

Ministrska vodna konferenca


Romunija je kot del aktivnosti predsedovanja Svetu EU  od 21. do 22. maja v Bukarešti organizirala Ministrsko vodno konferenco na temo Status implementacije vodne in morske direktive – izzivi in dobre prakse. Ministrska konferenca...

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih


Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja...

Grevislin dobil novega pridruženega partnerja


Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah = GREVISLIN. Projekt je namenjen krepitvi učinkovitega upravljanja voda in razvoja zelene infrastrukture na čezmejnih porečjih,...

Srečanje delovne skupine za upravljanje voda v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR RBM EG)


V četrtek in petek (16. in 17.5.) je bilo v Ljubljani srečanje ekspertne delovne skupine za upravljanje voda, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave.

Mednarodna vodna konferenca IHP UNESCO


V Parizu je 13. in 14. maja v organizaciji Mednarodnega hidrološkega programa UNESCO (International Hydrological Programme UNESCO; IHP UNESCO) potekala mednarodna vodna konferenca Povezovanje sektorjev za trajnostno prihodnost...

1. delovno srečanje uredniškega odbora UNECE za izdelavo Smernic za poročanje


Tajništvo UNECE Vodne konvencije je 9. in 10. maja v Ženevi organiziralo 1. delovno srečanje uredniškega odbora za izdelavo Smernic za poročanje po Vodni konvenciji in po indikatorju 6.5.2. Cilja 6 Agende UN 2030, na katero je...