Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 3 OD 25

Grevislin dobil novega pridruženega partnerja


Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah = GREVISLIN. Projekt je namenjen krepitvi učinkovitega upravljanja voda in razvoja zelene infrastrukture na čezmejnih porečjih,...

Srečanje delovne skupine za upravljanje voda v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR RBM EG)


V četrtek in petek (16. in 17.5.) je bilo v Ljubljani srečanje ekspertne delovne skupine za upravljanje voda, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave.

Mednarodna vodna konferenca IHP UNESCO


V Parizu je 13. in 14. maja v organizaciji Mednarodnega hidrološkega programa UNESCO (International Hydrological Programme UNESCO; IHP UNESCO) potekala mednarodna vodna konferenca Povezovanje sektorjev za trajnostno prihodnost...

1. delovno srečanje uredniškega odbora UNECE za izdelavo Smernic za poročanje


Tajništvo UNECE Vodne konvencije je 9. in 10. maja v Ženevi organiziralo 1. delovno srečanje uredniškega odbora za izdelavo Smernic za poročanje po Vodni konvenciji in po indikatorju 6.5.2. Cilja 6 Agende UN 2030, na katero je...

Izzive mejne reke Mure moramo reševati skupaj


(Radenci, 9. maj 2019) Več kot 70 strokovnjakov, predstavnikov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov se je 8. in 9. maja 2019 udeležilo bilateralne konference čezmejnega slovensko-avstrijskega projekta goMURra o prihodnosti...

Spoznajte VIPavo


Počasi, a zanesljivo se krepi naša zavest o pomenu vrstno bogatih naravnih okolij ter številnih koristi, ki nam jih prinašajo. Za območja, ki smo jih še pred kratkim imeli za nekoristno divjino, danes vse bolj spoznavamo, da so...

UNECE delavnica o na ekosistemih temelječih prilagoditvah na podnebne spremembe


Dr. Aleš Bizjak, strokovnjak za mednarodna vprašanje in sodelovanje na Direkciji RS za vode,  se je na povabilo tajništva UNECE Vodne konvencije udeležil delavnice o na ekosistemih temelječih prilagoditvah na podnebne spremembe v...