Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. osnovni podatki o katalogu:

  • naziv organa, ki je izdal katalog: Direkcija Republike Slovenije za vode
  • odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Tomaž Prohinar, direktor
  • datum objave oz. zadnje spremembe kataloga: 3. 10. 2018

2. splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

  • podatki za stike uradnih oseb, pristojnih za posredovanje IJZ:

            Simona Biro
         naslov: Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
         telefon: 01 478 3114
         e-pošta: simona.biro(at)gov.si

 

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

3. Dostopi do informacij javnega značaja so:

  • Uradne ure DRSV so na sedežu na Hajdrihovi ulici 28c ter na sedežih sektorjev posameznih območij: v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter  vsako sredo v popoldanskem času od 14. do 16. ure.

    Uporabniki naših storitev lahko oddajo vloge in zahtevke tudi v sprejemni pisarni DRSV v pritličju na Hajdrihovi ulici 28c v Ljubljani.

    Osebam s posebnimi potrebami je na sedežu DRSV na Hajdrihovi ulici 28c omogočen dostop do recepcije in do sprejemne pisarne ter od tam do posameznih strokovnih sodelavcev.

 

4. Enotni stroškovnik iz 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve