Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

Organigram Direkcije Republike Slovenije za vode

Direktor: Tomaž Prohinar

tajništvo: Tatjana Regent

tel.: 01 478 3111
faks: 01 478 3199

 

namestnica direktorja: Simona Biro

tel.: 01 478 3114

e-pošta: simona.biro(at)gov.si

 

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Irena Mraz
tel.: 01 478 3117

e-pošta: pr.drsv(at)gov.si

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE, PRAVNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE

vodja: mag. Tomaž Pogačar

tel.: 01 478 3160

e-pošta: tomaz.pogacar(at)gov.si

 

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

vodja: pp Simona Biro

tel.: 01 478 3114

e-pošta: simona.biro(at)gov.si

 

Oddelek za finančne zadeve

vodja: Maja Mirič

tel.: 01 478 3165
e-pošta: maja.miric(at)gov.si

 

Glavna pisarna

vodja: Nevenka Kovačević

tel.: 01 478 3101

e-pošta: nevenka.kovacevic(at)gov.si

 

Oddelek za VODNE DAJATVE

vodja: Brigita Rogelj

tel.: 01 478 3107
e-pošta: brigita.rogelj(at)gov.si

 

SLUŽBA ZA INFORMATIKO, GIS IN ARHIV

vodja: dr. Dunja Zupan Vrenko

tel.: 01 478 3121
e-pošta: dunja.zupan-vrenko(at)gov.si

 

SEKTOR ZA RAZVOJ IN PLAN

vodja:  mag. Neža Kodre

tel.: 01 478 3130
e-pošta: neza.kodre(at)gov.si

Oddelek za trajnostno urejanje voda

vodja: Tina Mazi

tel.: 01 478 3140
e-pošta: tina.mazi(at)gov.si

 

Oddelek za VARSTVO IN RABO voda

vodja: pp dr. Nataša Smolar Žvanut

tel.: 01 478 3131
e-pošta: natasa.smolar-zvanut(at)gov.si

 

URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI

direktorica urada: mag. Suzana Stražar

tel.: 01 478 3112
e-pošta: suzana.strazar(at)gov.si

 

SEKTOR ZA PRESOJO DOKUMENTACIJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM IN VODNE PRAVICE

vodja: Danijela Bevk Knez

tel.: 01 478 3172
e-pošta: danijela.bevk-knez(at)gov.si

 

ODDELEK ZA PRESOJO PROSTORSKE IN OKOLJSKE DOKUMENTACIJE

vodja: Sonja Papazovski

tel.: 01 478 3173
e-pošta: sonja.papazovski(at)gov.si

 

Oddelek za upravljanje s premoženjem

vodja: Polonca Matko Marcius

tel.: 03 428 8806
e-pošta: polonca.matko-marcius(at)gov.si

 

Oddelek za vodne pravice

vodja: Kaja Volker

tel.: 01 478 3197
e-pošta: kaja.volker(at)gov.si

 

SEKTOR ZA GJS IN INVESTICIJE

vodja: mag. Rok Penec
tel.: 01 478 3193
e-pošta: rok.penec(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA ZGORNJE SAVE

vodja: Urban Ilc
tel.: 04 201 8601
e-pošta: urban.ilc(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA SREDNJE SAVE

vodja: Tonček Cezar
tel.: 01 280 4051
e-pošta: toncek.cezar(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA SPODNJE SAVE

vodja: Alenka Kotar
tel.: 07 391 7628
e-pošta: alenka.kotar(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA SAVINJE

vodja: Alenka Zupančič
tel.: 03 428 8810
e-pošta: alenka.zupancic(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA DRAVE

vodja: mag. Mateja Klaneček
tel.: 02 250 7752
e-pošta: mateja.klanecek(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA MURE

vodja: Anton Kustec
tel.: 02 522 3758
e-pošta: anton.kustec(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA SOČE

vodja: Igor Podobnik
tel.: 05 338 3871
e-pošta: igor.podobnik(at)gov.si

 

SEKTOR OBMOČJA JADRANSKIH REK Z MORJEM

vodja: Zorka Sotlar
tel.: 05 662 2644
e-pošta: zorka.sotlar(at)gov.si