Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI

Pristojnosti Direkcije RS za vode

Direkcija RS za vode je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode na državni ravni.
Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda je organiziran in kadrovsko pokrit na državni ravni ter po porečjih na regionalni in lokalni ravni. Direkcija zagotavlja tudi možnosti za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.
Prednostne naloge:

  • priprava ključnih programskih dokumentov s področja upravljanja voda za učinkovito in pregledno upravljanje voda,
  • zagotovitev finančnih in kadrovskih virov,
  • sodelovanje pri mednarodnih pogodbah in projektih ter pridobivanje evropskih sredstev s področja upravljanja voda,
  • učinkovitejše izvajanje upravnih postopkov na področju upravljanja voda (upravljanje premoženja, dovoljenja za posege v prostor in podeljevanje vodnih pravic),
  • priprava strokovnih podlag za zakonske spremembe na področju upravljanja voda,
  • izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture,
  • priprava in vodenje novih naložb v vodno infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti.