Skoči na vsebino

SPLETNI PROGRAMI IN STORITVE

SOkol-slike o okolju

 

 


e-Vode (DRSV)


Atlas okolja (Agencija RS za okolje)


Naravovarstveni atlas (Zavod RS za varstvo narave)

 

 


e-Prostor (Geodetska uprava RS)

 

 

 

Zadnji in arhivski hidrološki podatki (Agencija RS za okolje)

 

 

 

Poizvedovanje po podeljenih vodnih dovoljenjih (DRSV)

 

 

 

Kazalci okolja v Sloveniji na temo voda (ARSO, DRSV)

 

 

 

Lidar (ARSO)

 

 

 

Vodni kataster (DRSV)

 

 

 

 

 

Atlas voda (DRSV)

 

 

 

Prostorski informacijski sistem (MOP)

 

 

GISportal - Državni portal prostorskih podatkov (MJU)