Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

 

Na spletišču Direkcije za vode so objavljene povezave na naslednje predpise:

 

Celovita obravnava okoljske zakonodaje je objavljena na spletišču Ministrstva za okolje in prostor. Zagotovljena je odprtost in preglednost procesov odločanja in priprave predpisov s področja okolja, zato so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljeni predlogi predpisov, veljavni predpisi, mednarodne pogodbe in druge pomembni dokumenti.

 

Predpisi EU